Vzkazy pro rodiče

Florbalový kroužek

Florbalový kroužek se od 1.2.2024 z důvodu odhlášení velkého počtu žáků ruší.

 

PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM A ŽÁKŮM ŠKOLY

Chtěla bych poděkovat Vám, rodiče, kteří se podílíte na vzdělávání Vašich dětí a pomáháte jim s učením a domácími úkoly. Vaše pomoc je velmi důležitá. Ceníme si jí nejen my, ale především Vaše děti.

Velmi děkuji naprosté většině z Vás za trpělivost a vstřícný přístup, pochopení a komunikaci s učiteli v tomto školním roce.

Ráda bych Vám představila dva nové směry, které nás čekají od září 2023. Pro příští rok nastíním dvě oblasti, které považuji za důležité, a ve kterých se chceme nejvíce posouvat. První novinkou bude zavedení výuky IT (informační technologie) a robotiky od čtvrtého ročníku. Věřím, že se tak více přiblížíme potřebám vzdělávání v 21. století. Mezi  významnou oblast, které chceme věnovat velkou pozornost, patří osobnostní výchova. Přátelská atmosféra a vztahy, které vytváříme v naší škole, jsou pro nás klíčové. Tomu chceme napomáhat častější výukou zaměřenou na týmovou spolupráci, posilováním vnitřní motivace žáků k učení při pravidelných třídnických hodinách a individuálních konzultacích a zejména volnočasovými akcemi.

Vážíme si každého povzbuzení od Vás a těšíme se na další spolupráci v tomto školním roce.

 

                                                 

 

 

 Vrácení přeplatku stravného

 Pokud máte zájem o vrácení přeplatku stravného, vyplňte a vraťte Žádost o vrácení přeplatku za stravné v přiloženém souboru, do kanceláře školy.

 Děkuji.