Základní škola

Vítáme Vás na stránkách Základní a Mateřské školy Brumovice.

V současné době je naše základní škola školou malotřídní s pěti ročníky ve čtyřech třídách. Navštěvuje ji 54 žáků.

Snažíme se co nejméně spojovat ročníky na hlavní předměty, aby byla co nejvíce zajištěna kvalita výuky.

Zapojujeme se do různých celorepublikových projektů ke zpestření vyučování (Matematický klokan, Normální je nekouřit, Zdravé zuby, Ovoce a zelenina do škol, Školní mléko, apod.) a vymýšlíme projekty vlastní (viz střípky z činnosti školy), které se u žáků setkávají s velkým ohlasem. Každoročně připravujeme pro naše žáky a pro veřejnost spoustu akcí, sportovní olympiády, poznávací exkurze, divadelní a kulturní představení (viz střípky z činnosti školy)

V roce 2012 jsme se zapojili do mezinárodního projektu “EU peníze školám“. Ze získané dotace jsme zakoupili 4 interaktivní tabule.

Podařilo se nám vybavit počítačovou učebnu 15 počítači, na kterých pracují žáci ve vyučovacích hodinách.

Škola spolupracuje s mnoha organizacemi a má také několik místních sponzorů, kterým vděčí za nemalou pomoc, a to jak finanční, tak i materiální.

 

 

 

Připojené obrázky