Zaměstnanci školy

Organizační struktura školy

Zřizovatel:

Zřizovatelem ZŠ a MŠ Brumovice je Obec Brumovice.

Vedení školy:

ředitelka školy: Mgr. Marie Michnová

zástupce zástupce statutárního orgánu: Mgr. Jarmila Bielová

 

Školní poradenské pracoviště:

výchovná poradkyně: Mgr. Marie Michnová

metodička prevence:  Mgr. Božena Zborovská

 

Pedagogický sbor:

Třídní učitelé ve školním roce 2023/2024

  1. Mgr. Božena Zborovská
  2. Mgr. Marie Michnová
  3. Mgr. Anna Hlávková
  4. Mgr. Jarmila Bielová
  5. Mgr. Jarmila Bielová

 

Ostatní vyučující: Mgr. Tomáš Dolák

Vychovatel/ka:  Hana Pláteníková, Irena Kadlecová 

 

Nepedagogičtí zaměstnanci:

Veronika Veselá – účetní, vedoucí školní jídelny

Hana Poláková – školnice