Školní družina

Foto Školní družina

Motto školní družiny: „Hledám, až tě najdu.“

Školní družina je chápána jako místo odpočinkových, pracovních, estetických i vzdělávacích činností. V prostředí školní družiny se žáci vzájemně poznávají, mohou navazovat přátelské vztahy, učí se jeden od druhého, dotazují se na aktuální problémy a neznámé věci, společně řeší vzniklé situace a především prohlubují komunikační schopnosti.

Školní družina

  • je důležitý výchovný partner rodiny a školy,
  • plní vzdělávací cíle vycházející z ŠVP školy,
  • rozvíjí specifické nadání žáků,
  • pomáhá žákům překonávat jejich handicapy,
  • má důležitou roli v prevenci nežádoucích jevů,
  • rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence,
  • umožňuje prohlubování práce s mapou, encyklopediemi, literaturou,
  • nabízí sebevzdělávací činnosti – přírodovědné kvízy, rébusy, hlavolamy, tvorbu mandal, zpívání, psychomotorické činnosti,
  • posiluje vztah k tělovýchově,
  • upevňuje u žáků smysl pro pořádek a čistotu společných pomůcek, hraček a pracovního prostředí.

 

Číslo účtu o: 86-1720790287/0100, pod VS 70436479, do poznámek napište ŠD

Připojené obrázky