Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace

Foto Základní škola Brumovice, okres Břeclav

Co nás čeká v základní škole v červnu 2024:

od 10.6.

Prověrky.  

 7.6.

Sportovní olympiáda Kobylí - 4.,5. roč.

18.6.

Turnaj v kopané Kobylí.    

20.6.

Školní výlet - Březová. 

24.6. 

24.6.

25.6.

26.6.

28.6.

Do Prahy za poznáním - 5.roč. 

Turistický výlet do Morkůvek.

Odevzdávání učebnic.

Zahradní slavnost - rozloučení s páťáky.

Slavnostní ukončení šk.roku., rozdání vysvědčení.

 

 

Co nás čeká v mateřské škole v červnu 2024:

  19. 6.  Bublinková show
  19. 6.  Rozloučení s předškoláky
   
   
   
   
   

 

 

 

Ilustrační obrázek 2

Motto:

O všechno se rozděl.
Hraj fér.
Nikoho nebij.
Vracej věci tam, kde jsi je našel.
Uklízej po sobě.
Neber si nic, co ti nepatří.
Když někomu ublížíš, řekni promiň.
Před jídlem si umyj ruce.
Splachuj.
Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.
Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý
den trochu maluj a kresli a zpívej a hraj a pracuj.
Každý den odpoledne si zdřímni.
Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho
za ruku a drž se s ostatními pohromadě.

(R. Fulgum)