Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace

Foto Základní škola Brumovice, okres Břeclav

Co nás čeká v základní škole v dubnu 2024:

 8.-16.4.

Čtvrtletní prověrky.  

 10.4.

Zápis do 1. ročníku.

 12.4.

Aprílové básnění - recitační soutěž v ZŠ Klobouky.      

 17.4.

Třídní schůzky.

 18.4.

Divadlo Boleradice.

 19.4.

Den Země - jarní úklid zahrady. 

 25.4.

 26.4.

 30.4.

 

  24.4.

Dopravní výchova Hustopeče - 4. ročník.

Planetárium Brno.

Slet čarodějnic - ŠD. 

 

Sběr papíru.

 

 

Co nás čeká v mateřské škole v dubnu 2024:

  11. 4.  Kašpárkovo divadlo
  17.4.  Divadlo Tetiny
   
   
   
   
   

 

 

 

Ilustrační obrázek 2

Motto:

O všechno se rozděl.
Hraj fér.
Nikoho nebij.
Vracej věci tam, kde jsi je našel.
Uklízej po sobě.
Neber si nic, co ti nepatří.
Když někomu ublížíš, řekni promiň.
Před jídlem si umyj ruce.
Splachuj.
Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.
Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý
den trochu maluj a kresli a zpívej a hraj a pracuj.
Každý den odpoledne si zdřímni.
Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho
za ruku a drž se s ostatními pohromadě.

(R. Fulgum)