Vzkazy pro rodiče

Informace platné od 1.9.2021 ohledně provozu školy ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19:

          žáci budou podle nařízení vlády testováni mohou si přinést potvrzení o provedeném testování od lékaře nebo z testovacího místa

  • vstup rodičům do školy není povolen, v nutném případě po domluvě s ŘŠ
  • škola zajišťuje dezinfekci rukou
  • žáci s příznaky infekčního onemocnění nebudou do školy vpuštěni
  • žák, u kterého se projeví známky akutního onemocnění v průběhu vyučování, bude oddělen od ostatních dětí, bude mu poskytnuta rouška a v co nejkratší době bude předán zákonným zástupcům
  • žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzené lékařem)
  • škola bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem, pokud je znemožněna osobní přítomnost více než poloviny  žáků jedné třídy ve škole

 V případě změn budete včas informováni.  

V souladu s ustanovením § 102, odst. 6 zákona 262/2006 Sb. v platném znění, zákona č. 239/2000 v platném znění a dalších předpisů stanovuji tímto způsob zajištění plnění povinností při vzniku mimořádné události a to takto: ke vstupu do školy budou cizí osoby používat pouze přední vchod a nahlásí se paní sekretářce - týká se to i rodičů žáků. 

Česká školní inspekce připravila informační web http://portal.csicr.cz//, sloužící k jednoduchému vyhledávání důležitých a užitečných informací o školách. Pro domácí přípravu žáků je zdarma k dispozici testovací aplikace s databankou testů pro různé ročníky i předměty na základních i středních školách.