Vzkazy pro rodiče

V souladu s ustanovením § 102, odst. 6 zákona 262/2006 Sb. v platném znění, zákona č. 239/2000 v platném znění a dalších předpisů stanovuji tímto způsob zajištění plnění povinností při vzniku mimořádné události a to takto: ke vstupu do školy budou cizí osoby používat pouze přední vchod a nahlásí se paní sekretářce - týká se to i rodičů žáků.

 

Česká školní inspekce připravila informační web http://portal.csicr.cz//, sloužící k jednoduchému vyhledávání důležitých a užitečných informací o školách. Pro domácí přípravu žáků je zdarma k dispozici testovací aplikace s databankou testů pro různé ročníky i předměty na základních i středních školách.

 

 Vážení rodiče,

 vzhledem k velmi vysokým cenám potravin, bude stravné od 1.9.2019 následující:

     MŠ: kategorie 3-6        celodenní stravování           33,-

            kategorie 7-10M    - "  -                                 40,-

 

     ZŠ: kategorie 7-10       oběd                                 24,-

           kategorie 11-14     -  "  -                                 26,-                            

 

Připojené soubory