Vzkazy pro rodiče

Náhradní termín sběru papíru je 17. ledna 2017 (papír můžete přivézt předem 1-2 dny, t.j. 15.-16.1.)

V souladu s ustanovením § 102, odst. 6 zákona 262/2006 Sb. v platném znění, zákona č. 239/2000 v platném znění a dalších předpisů stanovuji tímto způsob zajištění plnění povinností při vzniku mimořádné události a to takto: ke vstupu do školy budou cizí osoby používat pouze přední vchod a nahlásí se paní sekretářce - týká se to i rodičů žáků.

Česká školní inspekce připravila informační web http://portal.csicr.cz//, sloužící k jednoduchému vyhledávání důležitých a užitečných informací o školách. Pro domácí přípravu žáků je zdarma k dispozici testovací aplikace s databankou testů pro různé ročníky i předměty na základních i středních školách.