Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace

Foto Základní škola Brumovice, okres Břeclav

Žádáme žáky a navštěvníky školy včetně rodičů, aby ke vstupu do školy používali přední vchod.

 

Vážení dealeři,

vážíme si Vašich nabídek ohledně učebnic a výukových materiálů. Vaše nabídky si rádi projdeme, ale upřednostňujeme zasílání nabídek formou emailů. Rádi si je projdeme a v případě, že nás Vaše nabídka zaujme, budeme Vás kontaktovat.

 

Co nás čeká v březnu v základní škole:

1. 3. Měsíc knihy - prodejní výstava knih ve škole, návštěva knihovny
5. - 9.3. Lyžařský výcvik - Němčičky
11. 3. Dětský krojovaný ples, zahájení v 15 hodin
13. 3. Zahájení edukačních skupin pro předškoláky a jejich rodiče v základní škole
 15. 3.   Školní kolo v recitační soutěži - Klubíčko prózy a poezie
 16. 3.  Matematický klokan
 28. 3.   Vybíjená v Kobylí 
 29. 3.   Velikonoční prázdniny

Co nás čeká v březnu v mateřské škole:

 2. 3.  Návštěva předškoláků v základní škole a oběd ve školní jídelně.
 13. 3.  Zahájení Edukačně stimulačních skupinek v ZŠ pro přihlášené děti s rodiči, od 16:00 hod.
 

Upozornění: Dětský krojovaný ples se z důvodu velké nemocnosti dětí přesouvá na neděli 25. 3. , začátek je ve 14:00 hod.

 

Návštěva místní knihovny - termín bude upřesněn.

 29. 3.  Velikonoční prázdniny v ZŠ (provoz v MŠ bude probíhat dle počtu přihlášených dětí).                                                                                                                                                        
  Zápis nových dětí do MŠ na školní rok 2018/2019 bude probíhat v měsíci květnu (datum a čas zápisu bude včas oznámen na stránkách školy, hlášením v místním rozhlase a plakáty v MŠ a na veřejných místech v obci).