Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace

Foto Základní škola Brumovice, okres Břeclav

Žádáme žáky a navštěvníky školy včetně rodičů, aby ke vstupu do školy používali přední vchod.

 Vážení dealeři,

vážíme si Vašich nabídek ohledně učebnic a výukových materiálů. Vaše nabídky si rádi projdeme, ale upřednostňujeme zasílání nabídek formou emailů. Rádi si je projdeme a v případě, že nás Vaše nabídka zaujme, budeme Vás kontaktovat.

 

Co nás čeká v prosinci v základní škole:

1. 12. Zahájení plaveckého výcviku
2. 12. Florbalový turnaj v Mikulově
5. 12. Mikulášská besídka
9. 12. Vystoupení žáků na Setkání seniorů ve 13:00 h
9. 12. Pouštění balónků na hřišti v 15:15 h
14. 12. Česko zpívá koledy v 18: 00 h
15. 12.  Ekocentrum Trkmanka - Vánoční těšení - 3. - 5. ročník
15. 12. Etické dílny ve školní družině - 13:00 h
16. 12.  Ekocentrum Trkmanka - Vánoční těšení - 1. a 2. ročník
19. 12.  Vánoční koledování v 10:00 h
21. 12. Třídní vánoční besídky
23. 12. - 3. 1.   Vánoční prázdniny
   

Co nás čeká v prosinci v mateřské škole:

5. 12. Mikulášská besídka                                                                                                                    
9. 12. Vystoupení dětí na Setkání seniorů ve 13:00 h
9. 12. Pouštění balónků na hřišti v 15:15 h
14. 12. Česko zpívá koledy v 18: 00 h
14. 12. v 9:00 h Divadlo Šikulka - pásmo pohádek v MŠ
19. 12. Vánoční koledování v 10:00 h
20. 12. Vánoční besídka
23. 12. - 3. 1. Vánoční prázdniny - provoz uzavřen