Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace

Foto Základní škola Brumovice, okres Břeclav

 

 

Co nás čeká v dubnu v základní škole:

 12.4.

Zahájení prezenční výuky pro žáky 1. - 5. ročníku, ŠD pouze pro žáky 1. a 2. ročníku.

Děti budou 2x týdně testovány. Při výuce povinné roušky .

 15.4.

 Aprílové básnění - třídní recitační soutěž

.15.-20.4.

 Čtvrtletní prověrky

 21.4.

 Zápis do 1. ročníku, od 13 hodin bez účasti rodičů

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Co nás čeká v dubnu v mateřské škole:

 

Otevření MŠ platí od 12. 4. 2021 jen pro děti s povinným předškolním vzděláváním.

Děti budou v MŠ testovány 2 x týdně rodičem se kterým budou čekat na výsledek testu před MŠ. Po vyhodnocení testu, bude-li negativní, předají dítě paní učitelce. 

Bližší informace najdete na: Testování v MŠ

Video - testování dětí

ZŠ a MŠ Brumovice oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2021/2022 proběhne od 2. května do 16. května 2021 bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. Informace a tiskopisy k zápisu jsou dostupné v záložce Zápis do MŠ. Kdo nemá možnost stáhnout si tiskopisy z web. stránek školy, může si je vyzvednout v MŠ 19. dubna nebo 20. dubna 2021 v době od 8:00 do 16:00 hodin.  

 

 

                  

Informace ohledně ošetřovného:

https://www.cssz.cz/web/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

Distanční výuka pro předškolní děti je povinná, v případě zájmu, se jí mohou zúčastnit i děti mladší.

Klidněte zde: Předškoláci

   
  Foto z dění v MŠ najdete na web stránce Školka Brumovice - Rajče

 -