Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace

Foto Základní škola Brumovice, okres Břeclav

Důležité upozornění!

Ředitelka školy po projednání s krajskou hygienickou stanicí vyhlašuje mimořádné volno pro žáky z důvodů epidemického postižení většího rozsahu v době od 23. do 27. ledna 2017. Náhradní péče o žáky ve školní družině ani školní stravování se po tuto dobu nezajišťuje.

Žádáme žáky a navštěvníky školy včetně rodičů, aby ke vstupu do školy používali přední vchod.

 Vážení dealeři,

vážíme si Vašich nabídek ohledně učebnic a výukových materiálů. Vaše nabídky si rádi projdeme, ale upřednostňujeme zasílání nabídek formou emailů. Rádi si je projdeme a v případě, že nás Vaše nabídka zaujme, budeme Vás kontaktovat.

 

Co nás čeká v lednu v základní škole:

3. 1. Zahájení výuky
11. 1. - 20.1. Pololetní prověrky
10. 1. Třídní schůzky v 15.30 hod. - společná/ dolní třída/
17. 1. Sběr papíru - možnost přivézt v neděli popř. v pondělí ke škole
31. 1. Vysvědčení
 upozornění  v neděli 19. února bude v sokolovně dětský karneval
 upozornění  lyžařský kurz bude od 27. února do 3. března 2017
   
   
   
   
   
   

Co nás čeká v lednu v mateřské škole:

 3. 1. Nástup po vánočních prázdninách                                                                                                            
 17. 1. Sběr papíru
 31. 1. Ekologický výukový program v MŠ - Bude zima, bude mráz v 9:00 h, cena 30,- Kč 
upozornění V neděli 19. února bude v sokolovně dětský karneval, připravujte dětem masky.
upozornění Dětský krojovaný ples se z organizačních důvodů nekoná.
   
 upozornění

 Výskyt vší ve škole

Prosíme o dodržování následných doporučení:

- pravidelně doma děti kontrolujte

- pokud zjistíme vši u dítěte ve škole, budete kontaktováni a požádáni o okamžité vyzvednutí dítěte ze školy

- bude vhodné nechat dítě doma, dokud nebudou odstraněny vši i hnidy

Děkujeme za dodržování těchto doporučení.