Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace

Foto Základní škola Brumovice, okres Břeclav

Základní škola Brumovice je podpořená škola v I. etapě rozvojového programu "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017" (Č. j.: MŠMT-28402/2016-1) pro období 1. 9. - 31. 12. 2017.

 

Žádáme žáky a navštěvníky školy včetně rodičů, aby ke vstupu do školy používali přední vchod.

Vážení dealeři,

vážíme si Vašich nabídek ohledně učebnic a výukových materiálů. Vaše nabídky si rádi projdeme, ale upřednostňujeme zasílání nabídek formou emailů. Rádi si je projdeme a v případě, že nás Vaše nabídka zaujme, budeme Vás kontaktovat.

 

Co nás čeká v lednu v základní škole:

3. 1. zahájení výuky po vánočních prázdninách
9. 1. sběr papíru
17. 1. třídní schůzky
31. 1. pololetní vysvědčení
   
   
   
   

Co nás čeká v únoru v mateřské škole:

 2. 2.  pololetní prázdniny v ZŠ
 5. 2.-9. 2.  jarní prázdniny v ZŠ
 28. 2.         a 1. 3.

 od 8:00 hod. proběhne v MŠ vyšetření školní zralosti u přihlášených starších dětí Mgr. Pražákovou z PPP Hustopeče.

 

Připravujte dětem kroje na Dětský krojovaný ples (bude se konat 11. 3.).