Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace

Foto Základní škola Brumovice, okres Břeclav

Důležité upozornění!

Ředitelka školy po projednání s krajskou hygienickou stanicí vyhlašuje mimořádné volno pro žáky z důvodů epidemického postižení většího rozsahu v době od 23. do 27. ledna 2017. Náhradní péče o žáky ve školní družině ani školní stravování se po tuto dobu nezajišťuje.

Žádáme žáky a navštěvníky školy včetně rodičů, aby ke vstupu do školy používali přední vchod.

 Vážení dealeři,

vážíme si Vašich nabídek ohledně učebnic a výukových materiálů. Vaše nabídky si rádi projdeme, ale upřednostňujeme zasílání nabídek formou emailů. Rádi si je projdeme a v případě, že nás Vaše nabídka zaujme, budeme Vás kontaktovat.

 

Co nás čeká v únoru v základní škole:

3. 2. Pololetní prázdniny
10. 2. Chemické pokusy žáků ze ZŠ Kobylí
19.2.  Dětský karneval
27.2.-3.3. Lyžařský výcvik
   
 upozornění  zajistěte si potřebné lyžařské vybavení
   
   
   
   
   
   
   

Co nás čeká v únoru v mateřské škole:

 3. 2. Pololetní prázdniny v ZŠ. Provoz v MŠ zajištěn podle počtu přihlášených dětí (nejméně 10).                                                                                                           
 16. 2. Od 8.00 hod. proběhne vyšetření školní zralosti u starších dětí - v MŠ.
 19. 2. Ve 14.00 hod. se koná v sokolovně dětský karneval.
  21.2. V 9.00 hod. se uskuteční ekologický výukový program Bude zima, bude mráz.
   
   
upozornění

 Vážení rodiče,

 kdo máte zájem o vystavení Potvrzení o výši školkovného za rok 2016, napište se do seznamu na nástěnce v MŠ do  8.2.2017.