Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace

Foto Základní škola Brumovice, okres Břeclav

Sběr papíru -  poslední termín na školní rok  2107/2018 je v úterý 5. června    (dbejte prosím, aby byl papír svázaný, děkujeme)                                                                                                                                          

Vážení dealeři,

vážíme si Vašich nabídek ohledně učebnic a výukových materiálů. Vaše nabídky si rádi projdeme, ale upřednostňujeme zasílání nabídek formou emailů. Rádi si je projdeme a v případě, že nás Vaše nabídka zaujme, budeme Vás kontaktovat.

 

Co nás čeká v květnu v základní škole:

 11. 5.   Generální zkouška na Den matek
 13. 5.  Den matek ve 14 hodin v sokolovně
 3.5.

 2. a 3. třída návštěva knihovny

14.5.

 1. tř. návštěva knihovny

 28.5.  program ke Dni dětí - akce školní družiny - Hájenka Břeclav ( lanové centrum, apod.)

Co nás čeká v květnu v mateřské škole:

Zápis nových dětí do MŠ na školní rok 2018/2019 proběhne 10. května v MŠ od 10:00 do 16:30 hodin. Upozorňujeme, že zápis je povinný pro děti, které do 31. 8. 2018 dovrší věku 5 let a ještě mateřskou školu nenavštěvují. V případě dotazů kontaktujte MŠ - tel: 776 640 165. Kompletní informace a formuláře k zápisu najdete na stránkách www.zsbrumovice.cz v sekci MŠ (dokumenty nebo zápis do MŠ), nebo si je vyzvedněte osobně v MŠ.

 10. 5.   Zápis dětí do Mateřské školy
 11. 5.  Generální zkouška na Den matek
 13. 5.

 Den matek ve 14 hodin v sokolovně

 14. 5.

Zahájení plavání v PŠ Hustopeče