Co jsme zažili ve škole

Den štěstí - 20. března 2019

Při kterékoliv příležitosti si lidé přejí zdraví a štěstí. Dne 20. března si naše děti napsaly a nakreslily, jak si takové štěstí představují. Kéž by to platilo po celý rok!

 

Ochutnávka ovoce - 11. dubna 2019

Naše škola je zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol. Děti dostávají na svačinku různé druhy ovoce a zeleniny. Jednou z aktivit je i ochutnávka exotického ovoce.

 

Den Země - 16. dubna 2019

Návštěva Ekocentra ve Velkých Pavlovicích 16. dubna proběhla dne 16. dubna na téma:"Živly Země." Poté následovala exkurze do třídírny plastových odpadů Hantály Velké Pavlovice a na skládku komunálního odpadu Trkmanec.

 

Ponožkový den - 21.4.2019

I naše škola se zapojila do podpory dětí s Downovým syndromem. Všechny děti si 21. dubna oblékly každou ponožku jinou.

 

Svišti v sokolovně - 24.4.2019

I když zrovna venku není příznivé počasí na toulky přírodou, Svišti nevěší hlavu. Ve středu 24.4. tak v sokolovně vypukly hry Provázková, Červení a bílí. Děti se zúčastnily koňských dostihů či si zatancovaly polku.

 

Co se děje v ZOO - 25.4.2019

Dne 25.4. se naše škola zúčastnila hudebního vystoupení Luboše Javůrka s názvem Co se děje v ZOO. Děti se vtipnými písničkami seznámily se zvířátky, které mohou vidět v zoologických zahradách.

 

Slet čarodějnic - 26.4.2019

Svatojakubská noc je dle tradic lidový zvyk spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice. Děti však nečekaly až na poslední dubnový den, ale svůj Slet čarodějnic oslavily již v pátek 26.4. Společně si opekly špekáčky a utkaly se v čarodějných soutěžích jako byl hod briketou do komína, běh v sedmimílových botách, hledání pavouků v kouzelném klobouku, skok v čarodějných pytlích či slalom na koštěti.

 

Zahájení školního roku - 2.9.2019

Slavnostní zahájení školního roku. Naši prvňáčci.

 

Divadelní představení v Brně - 25.9.2019

Dne 25.9. jsme navštívili divadlo Radost v Brně. Známé veršované pohádky Františka Hrubína z knihy Špalíček veršů a pohádek se dětem moc líbily.