Co jsme zažili ve škole

Barevný týden

Na každý den v tomto týdnu je daná barva, která by se měla objevit na každém z nás (není potřeba být oblečený do barvy celý, ale stačí jen část oblečení).  

 

Cílem tohoto týdne bylo sblížení nás všech. Chtěli jsme ukázat důležitost barev, jejich význam v každodenním životě.  Poukázat na symboliku barev a na atmosféru, kterou vyvolávají. V pondělí 11.4. jsme se oblékli do modré barvy, v úterý do žluté a ve středu do červené. Všichni jsme si to užili a bylo to velice příjemné zpestření všedních školních dní.

 

Žádný muzikant z nebe nespadl

To byl název koncertu, který pro naše děti z MŠ i ZŠ proběhl v pátek 13. května. Koncert byl jedním slovem úžasný. Manželé Vrtalovi ze skupiny Marbo vtáhli děti do rytmu, pohybu a hlavně zpěvu. Všichni jsme si s chutí zazpívali známé i neznámé písničky. Ty, které jsme neznali, mohli jsme je doprovázet svým tleskáním nebo pohyby těla. Těšíme se na další pokračování zase za rok.

 

Den matek

Konečně po dvou letech mohly naše děti připravit vystoupení ke Dni matek. Téma bylo Květina pro maminku. Partička páťáků se snažila vymyslet tu nejhezčí květinu pro svou maminku, aby se při tom moc nenadřeli. Chtěli nejdříve umělou, učili zpívat růžičku a také objednali kytku masožravou. Nakonec se rozhodli pro kytičku ze zahrady. Ostatní děti předvedly hmyz, který květinkám pomáhá, potom byly zase zahradníky, také předvedly pracovníky ve skladu květin, pak zase maminkám tančila děvčátka s květinami....Nakonec vše dobře dopadlo, kytička pro maminku byla taková, kterou darovaly ze srdíčka. To, že se vystoupení povedlo, dokázal potlesk publika plně obsazené sokolovny.

 

 Den Země

V pátek 22.4. byl jako každý rok Den Země. Děti už dopředu věděly, co je čeká. Rozdělili jsme si část Brumovic pro jednotlivé třídy. Děti se s nadšením vydaly uklízet tyto části obce Brumovice. Samy viděly, jaký nepořádek dokáží lidé udělat. Mezi sebou si slíbily, že všechny odpadky vždy dají tam, kam patří. Tento den pokračuje projektem cca na 4 -5 let, kdy zakopeme do země na určité místo různé druhy odpadků od přírodního, přes plasty, papír, sklo, dřevo a látky. Po určitém období odpadky vykopeme a budeme sledovat, co se s nimi děje. Cílem je zjistit, s čím si příroda poradí a s čím za velmi dlouhou dobu nebo v žádném případě.

 

Slet čarodějnic

 Tradicí v naší škole je, že děti poslední školní dubnový den přijdou na vyučování v kostýmech čarodějů a čarodějnic. Ne jinak tomu bylo i v letošním roce. První dvě hodiny probíhalo čarodějnické vyučování a po přestávce jsme se vydali na školní zahradu, kde pro děti byla připravena stanoviště s různými úkoly. Mladí čarodějové tak museli prolézat pavučinou, složit čaropuzzle, závodit ve foukání pavouka do cíle, proběhnout trasu v čarobotech či přejít ztrouchnivělou lávku přes smrdutý močál. Děti si soutěže užily a již teď se těšíme na příště.

 

Motýlí cirkus

 V pátek 8. dubna se Sokolovna proměnila v Motýlí cirkus. Programem nás provázel mladý muž, který všechny seznámil se životem motýla a to od malého vajíčka až po dospělého jedince. Jednotlivá stádia znázorňoval různými pomůckami, se kterými děti prováděly zajímavé činnosti. Jak to ve skutečnosti vypadalo? Žáci se učili žonglovat s vajíčky v podobě míčků, omotávali žáky hedvábím, kdy tak vznikla kukla. Pomocí sosáčků přenášeli papírové motýlky z louky na louku, naučili se slovo motýl v různých cizích jazycích. Dětem se program velice líbil a i samotné paní učitelky byly nadšené.

 

Aprílové básnění v ZŠ Klobouky

 Vybraní zástupci naší školy 1. dubna reprezentovali ZŠ Brumovice na klobouckém Aprílovém básnění, kam přijeli soutěžit i žáci z krumvířské školy.

Za naši školu byli vybráni tito žáci: 

  • v 0. kategorii (1. ročník): Nikol Malcová, Jakub Dvořák, Lenka Nádeníčková
  • v 1. kategorii (2. a 3. ročník): Marek Vajbar, Elen Hladůvková, Dominik Hasík, Michal Peřina
  • ve 2. kategorii (4. a 5. ročník): Nela Kulíšková, Adéla Prokešová, Lukáš Nádeníček, Adam Veselý

A jak naši recitátoři dopadli?

Nikol Malcová získala ve své kategorii 1. místo.

V 1. kategorii byli úspěšní dokonce dva naši žáci: 2. místo získal Michal Peřina, 3. místo Marek Vajbar.

Ve 2. kategorii získala 2. místo Adéla Prokešová, o 3. místo se podělil Lukáš Nádeníček s Adamem Veselým.

 

Všem moc gratulujeme a těšíme se z jejich úspěchů!!!

 

Družinové dovádění

Tak opět trošku nakoukněte pod pokličku toho našeho družinového „mumraje“. Letos je to opravdu kroužkový chaos. Děti tvoří, speakují, sportují a ještě jim naštěstí zbude trochu času na nějakou tu družinovou tvorbu.

Tak copak se nám povedlo???

Maximálně jsme si užili olympiádu (na rozdíl od našich sportovců). Sledovali jsme jednotlivé přenosy, informovali se navzájem o možných úspěších, nakreslili jsme oba maskoty, vysvětlili si vše, co se olympiády týká, a naučili se poznávat piktogramy.

Nastavili jsme zrcadlo.

Oblíbenou hlášku z filmu „Vesničko má, středisková“ jsme pojali poněkud jinak a děti nakreslily samy sebe. Portréty jsme umístily do zrcadel a každému přidaly nějakou vtipnou hlášku.

Loutkování

Děti si mohly zkusit udělat návrh své vlastní loutky, kterou si pak vystřihly. Návrhy jsme zalaminovaly a spojily pomocí nýtů, takže se našim loutkám hýbou nohy a ruce. Všem se návrhy moc povedly, někdo dokonce dokreslil i vhodné doplňky.

Medvědování

Kreslily jsme různé medvědy, podle obrazové předlohy, což bylo první kolo. Následovalo kreslení plyšového kamaráda uhlem a křídou. To už byl u některých trochu problém, protože to není jednoduchá technika, ale vrátíme se k ní a ještě ji zopakujeme.

Trička

S našimi páťáky jsme vymysleli návrh na trička, který se právě vyrábí.

Keramika

Také v prostorách naší malé keramické dílničky se nám dařilo. Bohužel dlouho se nás držely různé virózy a nemoci, takže ještě stále různě doplňujeme, aby měli všichni všechno.

 

Zkusili jsme si misky ze šnečků a válečků. S jednou skupinkou jsme udělali vrabčáky. Následovaly jarní kytičky na kovové tyčky. Pak jsme si dali pořádně zabrat a modelovali jsme obličej na zápich do květináče. Teď se věnujeme tak trochu technice pana Trubáčka a malujeme do syrové glazury. Výsledky budou v příštím čísle. Těšte se.

 

Ptáčci v zimě

V lednu jsme se s našimi dětmi zaměřili v prvouce, výtvarné výchově, pracovních činnostech i v hudební výchově na ptáčky, kteří zůstávají u nás na zimu. Nejdříve jsem se bavili o tom, které ptáčky známe. Děti poznají hlavně kosa, vrabce, sýkorku a bažanta. V hudební výchově jsme se naučili písničku Usnul vrabec za komínem, ve výtvarné výchově jsme tuhle písničku malovali. Druháčci a třeťáci pracovali s papírem v kombinaci s přírodninami a vytvořili ptáčky na větvičce s jeřabinami. V další hodině vyrobili ze semínek různé dobroty, které rozvěsili po školní zahradě. Cílem tohoto programu bylo, aby se děti učily, jak se starat o ty, kteří to potřebují.

 

Olympiáda 23. února 2022

Zimní olympiádu v Pekingu jsme i my ve škole sledovali s velkým zájmem. Povídali jsme si o zimních sportech a sportovcích, kteří bojovali o co nejlepší umístění za ČR. Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech jsme si namalovali sportovní disciplíny. Pak jsme dostali nápad, že si zimní olympiádu uděláme i my. A už jsem vyráběli pomůcky na curling  - 2 hrnce, smeták, slalom na lyžích – lyže z kartonu, dětské boby, skeleton – desky na kolečkách, rychlobruselní – víka z krabice od bot a na závěr koulování -koule z papíru. Měli jste vidět to bojovné nasazení, snahu a soutěživost. A kdo vyhrál? No přece všichni – čokoládová medaile byla to nejlepší ocenění.

 

Divadelní vystoupení Kocour Modroočko

Před Vánocemi jsme si s dětmi zpříjemnili čas pohádkou Kocour Modroočko. Do Sokolovny k nám přijely dvě herečky z divadla a zahrály nám několik příběhů ze známé knížky Josefa Koláře Z deníku kocoura Modroočka. Děti se tak setkaly s ježkem Chramostou, hadem, který kocourka chtěl uštknout a s kočkou Zrzečkou. Dětem se vystoupení velice líbilo a obě herečky odměnily velkým potleskem.

 

Zimní radovánky

Když se řekne zima, všichni si představí hromadu sněhu, sněhuláky, bruslení a sáňkování. V posledních letech si děti moc sněhu neužily. Jaké bylo překvapení, že ve čtvrtek 9.12. celý den z nebe padaly bílé vločky. Děti seděly jako na trní a často jejich pohledy utekly od sešitů do oken. Proto se paní učitelky domluvily, že páteční „výuka“ bude přesunuta do sněhu. Děti si donesly boby, pekáče a talíře a vyrazily na kopec. To bylo radosti a smíchu. Doufejme, že si zimních radovánek děti ještě užijí do sytosti.

 

Dobové kostýmy ve vlastivědě

V rámci projektového vyučování jsme se letos ve vlastivědě zaměřili na dobové kostýmy, kdy si každý mohl připravit a vlastnoručně vyrobit oblečení, vynález, nebo jinou rekvizitu, která znázorňuje danou historickou osobnost. Žáci si po ukončení jednotlivých časových úseků z naší historie zopakovali a upevnili učivo, které v tomto pololetí probíráme.

 

Projektové vyučování v přírodovědě

V přírodovědě jsme se s pátou třídou zaměřili na téma vesmír. Žáci pilně pracovali na jednotlivých samostatných úkolech, například vyráběli souhvězdí různou technikou, ale podíleli se i na skupinových aktivitách. Každý si vybral jednu planetu naší sluneční soustavy a napsal referát, který doplnil vlastnoruční malbou.

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Ve školní družině je to letos opravdu hektické. Kvůli loňským „covidovým odstávkám“ jsme se to snažili dětem vynahradit a připravily jsme pro ně spoustu kroužků. Děti je plně využívají, což je skvělé, ale bohužel není čas a možnost mít je alespoň jedno odpoledne všechny pohromadě a společně někam vyrazit nebo se věnovat nějakému projektu. Vždy je to na úkor nějakého kroužku, vyučování, či případně doučování. Což je škoda. Na druhou stranu stíhají keramiku, anglickou konverzaci, florbal, atletiku a náboženství. Takže každý den mají něco.

Na společných projektech se tedy pracuje hůře a po částech, ale i tak to snad zvládáme dobře. Se staršími žáky jsme opět zkusili techniku modrotisku. Menší si zase osvojili voskovky na textil. S maximální pomocí pí. ředitelky výsledek děti dostanou jako vánoční dárek.

Letos hodně pracujeme ve skupinkách, kdy děti musí fungovat jako jeden tým a společně se domlouvat. Tento způsob tvorby se jim evidentně líbí a baví je. Tak jsme třeba malovali koně sv.Martina.

Kroužek keramiky je rozdělen na čtyři skupinky z důvodu omezených prostor. Každá skupinka dětí dělá většinou něco jiného a občas zabrousíme i do jiných výtvarných technik. Zkusili jsme drátkování, výrobu náramků, doděláváme drobné keramické šperky a také jsme si nakreslili svůj grafický návrh na talířek nebo hrnek. Výsledky jsou moc hezké, a když to dobře půjde, budeme je brzy aplikovat.

                                                                           

Svátek SLABIKÁŘE

Konečně se prvňáčci dočkali. Dočetli Živou abecedu a začali se ptát, co budou číst dál. A tak nastal den 23.listopadu, kdy dostali dopis, který je navedl k zakleté princezně a aby se ji podařilo vysvobodit, museli splnit pět různých úkolů. Za každý splněný úkol vybarvovali zlatý klíč. Spojovali po sobě jdoucí čísla, pak hledali správný stín k danému obrázku. Potom už přišli na řadu písmenka psací a k nim přiřazovali písmena tiskací, dále slabiky a k nim museli hledat obrázek. Nakonec vyřešili labyrint, vybarvili poslední klíč, tím vysvobodili princeznu a mohli rozvázat mašli na balíku, který skrýval vytoužené SLABIKÁŘE. Najednou byl ve třídě ticho a bylo slyšet a vidět, jak si listují a čtou. Hodně štěstí čtenáři!

 

Skanzen Strážnice

V polovině září se celá škola vypravila na exkurzi do Skanzenu ve Strážnici, kde byl připraven program Podzim na dědině. Jak mávnutím kouzelného proutku jsme se najednou ocitli na vesnici na přelomu 19. a 20. století. Děti zde byly seznámeny se způsobem života a bydlením lidu jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví. Pomocí koňského potahu před námi vyorali brambory, které pak děti nadšeně sbíraly. Seznámili jsme se s vylamováním kukuřice, zavařováním a sušením ovoce, šlapáním zelí, myslivostí. Děti s nadšením ochutnaly právě vylisovaný jablečný mošt a nazdobily si perníčky. A jak jim chutnaly v kotli uvařené brambory, by nikdo nevěřil.

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy je ukázkou lidového stavitelství jednotlivých oblastí Slovácka. Skanzen je proto rozčleněn do areálů představujících tyto regiony. Celkem je zde umístěno 64 objektů v terénu, který byl uměle modelován navážkami a vysazen zelení tak, aby odpovídal původnímu prostředí.

 

Bílé Karpaty

Díky programu Mikroregion Hustopečsko jsme využili nabídky programu Od Pálavy do Bílých Karpat. Cílem cesty byly louky blízko vesnice Tvarožná Lhota. Tam nás tamní lektoři seznámili jak a proč vznikaly louky, jak se málem působením lidí zničily a jak se zase louky iniciativou ochránců  vrací do původního stavu. Děti zkoumaly hmyz, který tam objevily, ze svých těl vytvořily strom, poznávaly léčivé rostliny, povídaly si, jak mohou pomoci při různých zdravotních obtížích a také zahrály si s nimi pexeso. Děti si také pochutnaly na svačině, které nám připravily kuchařky z Ekocentra Velké Pavlovice. Exkurze byla velmi podnětná a nám všem se moc líbila.

  

Zahájení školního roku 2021/2022

Prázdniny skončily, a to je znamení, že ve středu 1. září 2021 začal školní rok. Sešli jsme se všichni na dvoře školy. Nejdříve nás všechny přivítala paní ředitelka, pak i pan starosta, který zároveň představil nové herní prvky na zahradě naší školy. Pak už se děti dozvěděly, které jsou jejich třídní učitelky a kdo se o ně bude starat v družině.  Konečně přišli na řadu naši noví prvňáčci, které předala do rukou třídní učitelce jejich bývalá paní učitelka z mateřské školy. Po ukončení zahájení odešli žáci 1.-5. ročníku domů užít si poslední den sladkého nicnedělání.

 

Jak se chránit v nebezpečných situacích?

 Ve čtvrtek 7.10. naši prvňáčči a druháčci absolvovali preventivní program s názvem Jak se chránit v nebezpečných situacích. Děti navštívila paní Eliška Krmelová z Etických dílen a její kamarádka opička Julča. Julča děti naučila jak rozpoznat nebezpečné situace a místa, uvědomit si rizika internetu, odlišit důvěryhodnou osobu od potencionálního agresora či jak rozpoznat hranici při dotecích od (cizích) lidí. Na závěr si děti vytvořily krásný plakát, aby měly všechna doporučení na očích.

 

Divadélko z Hradce Králové - 11.10.2019

Dne 11.10. přijelo divadélko z Hradce Králové s programem Pohádky z našeho statku. Představení se zúčastnily všechny děti ze školy i školky a všem se pohádky moc líbily.

 

Muzeum Anthropos v Brně - 3.10.2019 

Dne 3.10. byli žáci 4. a 5. třídy na návštěvě v pravěku. Navštívili jsme muzeum Anthropos v Brně. Samozřejmě všechny děti nejvíce zaujal mamut. 

 

Divadelní  představení v Brně  - 25.9. 2019

Dne 25. října jsme s dětmi mateřské školy a žáky 1. a 2. třídy navštívili divadlo Radost v Brně. Známé veršované pohádky Františka hrubína z knihy Špalíček veršú a pohádek se dětem moc líbily.

 

Dopravní výchova v Hustopečích  -17. 9. 2019

Dne 17. září byli žáci 4. a 5. ročníku na dopravním hřišti v Hustopečích. Než si vyzkoušeli zručnost a jízdu na kole, museli projít teorií s následným testem. Zkušení revizoři  opravdu velmi pečlivě hlídali dodržování pravidel. Jsme velmi rádi, že si děti mohou prakticky vyzkoušet, jak se správně chovat pří jízdě na kole na silnici. 

 

Ekocentrum Velké Pavlovice - 11. 9. 2019

Dne 11. 9. jeli žáci 1.,2. a 3. třídy do Ekocentra ve Velkých Pavlovicích. Prvňáci měli program Živá zahrada a ostatní děti s velkým zájmem zkoumaly v programu Ježek živého ježečka.