2022/2023

Florbalový turnaj v ZŠ Kobylí 

V pátek 25.11. jsme se zúčastnili tradičního florbalového turnaje mezi školami Brumovice, Kobylí, Vrbice a Bořetice. Naše škola obhajovala vítězství z předchozího ročníku, který se z důvodu covidových opatření odehrál již v roce 2019. Postupně naši hráči a hráčky porazili všechna ostatní družstva a ve finále jsme se utkali s hráči ze školy Vrbice. Ty jsme také porazili a putovní pohár byl zase doma. Všichni jsme si to moc užili a velké díky patří také našim fanouškům, kterí nás po celou dobu hlasitě podporovali.  

  

Beseda se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou 

6.10. jsme byli navštívit místní knihovnu, kde na nás čekala úžasná beseda s paní spisovatelkou Lenkou Rožnovskou. Nejprve přichystala program pro starší žáky, které proměnila za herce z pohádky Mobilmánie v pohádkové říši. Divadelního představení se zúčastnily jak děti, tak paní učitelky a zahrály skvělé vystoupení pro ostatní. Druhá skupinka mladších žáků si poslechla část z knížky Já, štěně, zahrála si hry a naučila se říkat básničku, která s pohádkou souvisela. Na památku si vyrobili papírového pejska a všichni odcházeli s úsměvem na tváři. Nakonec jsme poprosili o autogram do deníčků a všichni se společně vyfotili. Moc děkujeme za připravený program a milou návštěvu.

 

Projektové vučování Pravěk 

Projekt Pravěk žáci zahájili v Anthroposu v Brně, kde jsme poznávali kulturu a historii neandrtálců v době kamenné. Ve škole pak okomentovali vlastní fotografie, které během expozice pořídili. V pracovních činnostech a výtvarné výchově si žáci vyrobili šperky, sošky a nástroje z přírodnin. Zkusili si nástěnnou malbu v jeskyni, stejně jako v době ledové. Projekt jsme zakončili dramatizací, krátkou scénkou, která znázorňovala život neandrtálců a přednesem tematické básně, která se k této době skvěle hodila.

 

Dopravní hřiště Hustopeče

I v tomto školním roce nás čekají dvě lekce dopravní výchovy na dopravním hřišti v Hustopečích. První proběhla v polovině září a byla určena žákům čtvrtého ročníku. Instruktor nejprve dětem ukázal povinnou a doporučenou výbavu kola a potom je seznámil se základními dopravními značkami a předpisy. Pak už děti sedly na kola a nastoupily k jízdě zručnosti, která, jak se ukázalo, nebyla vůbec jednoduchá. Po ní následovala jízda na cvičné silnici, kde musely zvládat různé dopravní situace (kruhový objezd, křižovatky se semafory i bez, železniční přejezd, stopky atd.). Instruktor bedlivě dohlížel na bezchybnou jízdu a každý přestupek s dětmi ihned probral.

 

Slavnostní zahájení nového školního roku 2022-2023

Dne 1. září jsme se v 8. 30 hodin všichni sešli na našem školním dvoře, abychom slavnostně zahájili školní rok 2022-2023. Po příchodu našich prvňáčků paní ředitelka Mgr. Marie  Michnová pozdravila všechny přítomné žáky, rodiče, prarodiče a ostatní přátele školy. Pan starosta Ing. Rudolf Kadlec popřál všem žákům mnoho úspěchů v tomto novém školním roce. Poté se naši prvňáčci odebrali se svou třídní učitelkou do jejich tříd, kde se s nimi seznámila a přichystala jim malé překvapení s drobnými dárečky včetně učebnic a sešitů. A tak nový školní rok začal.

Přejeme všem žákům úspěšný rok 2022-2023.

 

 

 

Připojené soubory