Zaměstnanci školy

Organizační struktura školy

Zřizovatel:

Zřizovatelem ZŠ a MŠ Brumovice je Obec Brumovice.

Vedení školy:

ředitelka školy: Mgr. Marie Michnová

zástupce zástupce statutárního orgánu: Mgr. Jarmila Bielová

 

Školní poradenské pracoviště:

výchovná poradkyně: Mgr. Marie Michnová

metodička prevence: Mgr. Hana Dvořáková

 

Pedagogický sbor:

Třídní učitelé ve školním roce 2021/2022

  1. Mgr. Anna Hlávková
  2. Mgr. Hana Dvořáková
  3. Mgr. Marie Michnová
  4. Mgr. Jarmila Bielová
  5. Mgr. Jarmila Bielová

 

Ostatní vyučující: Mgr. Veronika Procházková

Asistent pedagoga:  Hana Poláková

Vychovatel/ka:  vedoucí Ing. Iva Halířová, další: Mgr. Hana Dvořáková, Mgr. Veronika Procházková 

Nepedagogičtí zaměstnanci:

Veronika Veselá – účetní, vedoucí školní jídelny

Hana Poláková – školnice