Zaměstnanci školy

Organizační struktura školy

Zřizovatel:

Zřizovatelem ZŠ a MŠ Brumovice je Obec Brumovice.

Vedení školy:

ředitelka školy: Mgr. Marie Michnová

zástupce zástupce statutárního orgánu: Mgr. Jarmila Bielová

 

Školní poradenské pracoviště:

výchovná poradkyně: Mgr. Marie Michnová

metodička prevence: Mgr. Hana Dvořáková

 

Pedagogický sbor:

Třídní učitelé ve školním roce 2019/2020

  1. Mgr. Marie Michnová
  2. Mgr. Hana Dvořáková
  3. Mgr. Jarmila Bielová
  4. Mgr. Jarmila Bielová
  5. Mgr. Anna Hlávková

Ostatní vyučující: Markéta Hoždorová

Asistentky pedagoga: Ing. Iva Halířová, Hana Poláková - zástup za nemoc Petra Hroudná

Vychovatel/ka:  Ing. Iva Halířová, Markéta Hoždorová, Věra Tomešková

Nepedagogičtí zaměstnanci:

Veronika Veselá – účetní, vedoucí školní jídelny

Hana Poláková – školnice - zástup Straková Markéta