Rozvrh hodin a rozpis vyučovacích hodin

ROZPIS VYUČOVACÍCH HODIN

8:00 - 9:30 bloková výuka
9:30 – 9:55 přestávka
9:55 – 11:25 bloková výuka
11:25 – 11:35 přestávka
11:35 – 12:20 výuka
13:00 - 14:30 odpolední výuka

 

8:00 - 9:30 výuka
9:30 - 9:55 přestávka
9:55 - 10:40 výuka
10.40 - 10:45 přestávka
10:45 - 11:30 výuka
11:30 - 11:40 přestávka
11:40 - 12:25 výuka
13:00 - 14:30 odpolední výuka
   
   

ROZVRH HODIN školní rok 2022/2023

1. ročník – tř. uč. Mgr. Marie Michnová

 
 

1.

2.

3.

4.

PO

  ČJ  

 ČJ  

 M 

  HV  

 ÚT

ČJ

ČJ

VV

ST

ČJ

ČJ

  M  

  M 

ČT

TV

TV

PRV

PRV

ČJ

ČJ

M

M

2. ročník – tř. uč. Mgr. Anna Hlávková

  1. 2. 3. 4. 5 6 7

PO

 ČT 

ČT   M   HV   M-G      

ÚT

ČJ

ČJ

VV

VV

   

ST

ČJ

ČJ

M

M

 

   

ČT

TV

TV

PRV

PRV      

  ČJ  

  ČJ  

M

 M  

     

 

3. ročník – tř. uč. Mgr. Božena Zborovská

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PO

   ČJ    

   ČJ    

   M       AJ     ---

   VV  

   VV 

      

ÚT

PRV

PRV

ČJ

M

   PČ   

 

 

 

ST

ČJ

ČJ

AJ

ČT

ČT

 

 

 

ČT

ČJ

M

AJ M  

 

 

 

HV

M

TV

TV

 

 

 

 

 

4. ročník – tř. uč. Mgr.Jarmila Bielová

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PO

    VL   

   VL        ČJ       ČJ        M  

        

 

 

ÚT

M

M ČT ČT ---

---- 

VV/PČ 

VV/PČ 

ST

AJ

AJ

ČJ

ČJ

M

     

    

    

ČT

ČJ M ČJ 

 

 

 

AJ

AJ

TV

TV

HV 

 

 

 

5. ročník – tř. uč. Mgr. Jarmila Bielová

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PO

   ČJ    

    ČJ        AJ        AJ            

          

          

          

ÚT

VL

VL

M

M

   ČJ   

---

VV/PČ

VV/PČ 

ST

ČJ

M

AJ

ČT

ČT

 

 

 

ČT

ČJ

M

INF 

 

 

 

ČJ

M

TV

TV

HV

 

 

 

 

Připojené soubory