Úplata v mateřské škole

Platby v mateřské škole:

Platby probíhají na účet školy 86-17 20 79 02 87/0100 – variabilní symbol 70436479.

 

Úplata za předškolní vzdělávání:

Základní výše úplaty za předškolní vzdělávání činí 350 Kč.

Děti v posledním ročníku MŠ a děti s odkladem školní docházky úplatu neplatí.

 

Platby za stravování:

- celodenní strava do 6 let je 48,- Kč

- celodenní strava pro děti s odkladem školní docházky je 59,- Kč.

Odhlašování obědů: V případě nemoci nebo jiné absence je nutné odhlásit stravné den předem do 15 hod.:

- ve školní kuchyni SMS na číslo 776 640 145

- SMS nebo telefonicky na třídním čísle 776 640 165

v aplikaci Školka v mobilu

- osobně učitelkám v MŠ

 Od 1. 5. 2023 dojde k navýšení  ceny za stravné o 3 Kč za celodenní stravování.