Školní stravování

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Školní jídelna je otevřena denně od 11.25 hod. do 13.00 hod. Žákům je vydáván oběd v návaznosti na jejich rozvrh.

 

Číslo účtu k zasílání stravného: 86-17 20 79 02 87/0100, pod VS 70436479

CENY STRAVNÉHO PLATNÉ OD 1.5.2023 

Děti mateřské školy:  

děti do 6 let:přesnídávka 15,- Kč
děti do 6 let:oběd 23,- Kč

děti 7-10:přesnídávka - děti s odkladem školní docházky

děti 7-10:oběd - děti s odkladem školní docházky

děti 7-10 let:svačina - děti s odkladem školní docházky

16,- Kč

32,- Kč

11,- Kč

děti do 6 let:svačina

 10,- Kč

Celodenní stravování:  děti 3-6 let                       48,- Kč

                                      děti 7-10 let                     59,- Kč

 

Žáci základní školy

oběd 1. - 4. ročník 32,- Kč
oběd 5. ročník 34,- Kč

 

Odhlašování obědů:

V případě nemoci nebo jiné absence je nutné odhlásit oběd nejlépe den předem, nejpozději do 15.00 hod. příslušného dne:

- ve školní kuchyni SMS na čísle: 776 640 145

- u vedoucí ŠJ na čísle: 778 165 065

- e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz

Obědy v době nemoci:

Pokud není možné do této doby oběd odhlásit, je třeba jej odebrat od 11.30 do 11.45 hod. Pokud dítě náhle onemocní, má nárok si odebrat oběd za zvýhodněnou cenu jen první den, kdy nepřišlo do MŠ nebo ZŠ. Od druhého dne nepřítomnosti lze obědy odebírat jen za plnou cenu. Neodhlášená strava bude od druhého dne nepřítomnosti naúčtována za plnou cenu bez ohledu na to, zda byla nebo nebyla odebrána.

Placení stravného probíhá zálohově bezhotovostně, to znamená, že do 20. dne předchozího měsíce musí mít všichni zaplacenou stravu na další měsíc.