2023/2024

Slet čarodějnic 

V úterý 30.4. jsme ve ŠD pro děti připravili zábavné čarodějnické odpoledne. Děti si zasoutěžily ve sportovních

a vědomostních disciplínách, za které dostaly sladkou odměnu a paní kuchařky nám připravily výborné špekáčky.

O zábavu se nám postaral také místní hasičský sbor, jehož členové dětem ukázali, co vše je potřeba při likvidaci

požáru a předvědli jeho hašení. Děti si pak samy mohly hašení vyzkoušet. I díky krásnému počasí se nám odpoledne velmi vydařilo. 

 

Den Země

Na 22. dubna připadá celosvětová událost a tou je Den Země. Na podporu tohoto dne jsme se ve školní družině

věnovali hned několika aktivitám. Nejdříve si děti kreslily ve skupinkách stromy, na kterých znázornily k čemu

všemu se využívají a na co vše se zpracovávají. Další aktivitou ŠD byla práce s úklidem školní zahrady a okolí školy.

Děti si přinesly zahradní náčiní a s vervou se pustily do uzdravování přírody. Pomohly jí od odpadků a plevele,

aby se nám mohla ukázat ve své plné kráse.

 

Jarní výzdoba ve škole 

Venku už se pomalu probouzí k životu jaro. Kvetou stromy, zelenají se některá pole a louky

a tak jsme si i my nechali rozkvést školu. Nástěnky jsme osázeli barevnými květy.

Jarní víla rozpustila vlasy z plné motýlů nastrojila se do šatů z květů a vdechla život novým,

pastelově zeleným listům.

 

Masopust

Po jarních prázdninách si děti připravovaly masky a výzdobu družiny na masopustní veselí.

 

Advent a Vánoce

I my ve ŠD jsme se připravovali na nejkrásnější svátky v roce. Děti si samy vyrobily adventní věnečky

a nazdobily si stromeček. Čekání na Ježíška jsme si krátili povídáním o adventních zvycích a pouštěním

vánočních koled. Ježíšek dorazil těsně před vánočními prázdninami a tak si děti společně rozbalily dárečky,

které jim ve ŠD nadělil.

 

První sníh 

Martin na bílém koni k nám dorazil s měnším zpožděním až v prosinci. O to větší sněhovou nadílku ale přivezl.

Sněhu bylo tolik, že jsme se nejen mohli sáňkovat, ale také jsme postavili sněhuláky a uspořádali koulovanou.

 

Dýňobraní

Děti s nadšením přivítaly nadcházející podzim Dýňobraním. Popustily uzdu fantazii a vyrobily si strašáky z dýní, různých

tvarů, výrazů a velikostí. Vyřezávání bylo velkým  zážitkem, ale také krásnou kolektivní aktivitou, která děti velice bavila.

Na své výtvory mohou být náležitě hrdí.

 

Drakiáda

K podzimu neodmyslitelně patří i pouštění draků. A tak i my ve ŠD jsme si uspořádali zábavné odpoledne na místním

fotbalovém hřišti a provětrali draky, kteří už na tento okamžik netrpělivě čekali. A protože není drak jako drak, byla

přehlídka velmi různorodá, kde se představili draci letci, poslušní i neposlušní, ale i draci lenoši, kterým se létat moc

nechtělo. Počasí nám vyšlo na výbornou a tak jsme si toto odpoledne náramně užili.

 

Podzimní ovoce

V podzimních měsících se příroda pomalu připravuje k zimnímu odpočinku. Můžeme okolo sebe pozorovat mnoho změn,

od padání listí až po zoraná pole. Probíhají úklidové práce na zahradě a sklízení různých plodů, které právě na podzim

dozrávají. Jedním z nich je také podzimní ovoce, o kterém jsme si povídali a představili si mnoho různých druhů,

které jsou pro naši oblast typické, např, jablíčka, hrušky, švestky, hrozny aj., ale také ty, které jsou méně obvyklé,

jako třeba fíky, nashi a kumoi. Děti během celého týdne mohly přinést různé ovoce, které jsme si vystavili a postupně

ochutnávali. 

 

 

Připojené soubory