Zápis do MŠ

Zápis nových dětí do MŠ na školní rok 2019/2020 proběhne 9. května v MŠ od 10:00 do 16:30 hodin. Upozorňujeme, že zápis je povinný pro děti, které od 31. 8. 2019 dovrší věku 5 let a ještě mateřskou školu nenavštěvují. V případě dotazů kontaktujte MŠ - tel: 776 640 165. Kompletní informace a formuláře k zápisu najdete na stránkách www.zsbrumovice.cz v sekci MŠ (dokumenty nebo zápis do MŠ), nebo si je vyzvedněte osobně v MŠ.

Připojené soubory