Úplata v mateřské škole

Platby v mateřské škole:

Platby probíhají na účet školy 86-17 20 79 02 87/0100 – variabilní symbol 70436479.

 

Úplata za předškolní vzdělávání:

Základní výše úplaty za předškolní vzdělávání činí 300 ,- Kč.

Děti v posledním ročníku MŠ a děti s odkladem školní docházky úplatu neplatí.

 

Platby za stravování:

- celodenní strava do 6 let je 43,- Kč

- celodenní strava pro děti s odkladem školní docházky je 52,- Kč.

Odhlašování obědů: V případě nemoci nebo jiné absence je nutné odhlásit stravné den předem do 15 hod.:

- ve školní kuchyni SMS na číslo 776 640 145

- u vedoucí ŠJ na čísle 776 640 165

 

 

Připojené soubory