Úplata v mateřské škole

Platby v mateřské škole:

Platby probíhají na účet školy 86-17 20 79 02 87/0100 – variabilní symbol 704 36 479.

 

Úplata za předškolní vzdělávání:

Základní výše úplaty za předškolní vzdělávání činí 270,- Kč.

Děti s omezenou docházkou (docházející na 4 hodiny denně nebo 5 dnů v měsíci platí 180,- Kč.

(tj. 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz)

Děti v posledním ročníku MŠ a děti s odkladem školní docházky úplatu neplatí.

 

Platby za stravování:

- celodenní strava do 6 let je 33,- Kč

- celodenní strava pro děti s odkladem školní docházky je 37,- Kč.

Odhlašování obědů: V případě nemoci nebo jiné absence je nutné odhlásit stravné den předem do 15. hod.:

- ve školní kuchyni SMS na číslo 776 640 145

- u vedoucí ŠJ na čísle 519 423 237

- e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz