Organizace dne

Organizace dne v Mateřské škole Brumovice

Respektuje právo dětí na vlastní spontánní aktivity, využití situací, podněty a nabídku činností programu, podporuje činnosti venku. Při pěkném počasí pobývají děti venku déle než je stanoveno v režimu dne a to dopoledne i odpoledne.

Pitný režim zajištěn v průběhu celého dne a je samoobslužný.

 

6:30     scházení dětí z obou tříd ve třídě v přízemí, volné hry dětí dle vlastní volby

7:00     rozdělení tříd, spontánní hry a činnosti dětí, pohybové aktivity-volné i cílené, řízené činnosti (individuální, skupinové,    

            společné), předškolní vzdělávání

9:00     dopolední svačina, dokončení činností, příprava na pobyt venku

9.45-11.30   pobyt venku, převlékání, hygiena - mladší děti

9:45-11:45   pobyt venku, převlékání, hygiena - starší děti

11.45     oběd, příprava na odpolední odpočinek, cvičení na klenbu nožní - mladší děti

12:00     oběd, příprava na odpolední odpočinek, cvičení na klenbu nožní - starší děti

12:30     odpočinek dětí dle své potřeby (předškoláci-odpočinek a předškolní příprava)

14:15     hygiena, odpolední svačina, spontánní hry a činnosti dětí ve třídě nebo na školní zahradě (dle počasí)

16:30    ukončení provozu