Organizace dne

Organizace dne v Mateřské škole Brumovice

Respektuje právo dětí na vlastní spontánní aktivity, využití situací, podněty a nabídku činností programu, podporuje činnosti venku. Při pěkném počasí pobývají děti venku déle než je stanoveno v režimu dne a to dopoledne                    i odpoledne.

Pitný režim zajištěn v průběhu celého dne a je samoobslužný.

 

6.30     scházení dětí z obou tříd ve třídě v přízemí, volné hry dětí dle vlastní volby

8.00     rozdělení tříd, spontánní hry a činnosti dětí, pohybové aktivity-volné i cílené, řízené činnosti (individuální, skupinové,    

            společné), předškolní vzdělávání

9.00     dopolední svačina, dokončení činností, příprava na pobyt venku

9.45-11.45   pobyt venku, převlékání, hygiena

12.00     oběd, čištění zubů, příprava na odpolední odpočinek, cvičení na klenbu nožní 

12.30     odpočinek dětí dle své potřeby (předškoláci-odpočinek a předškolní příprava)

14.15     úklidové činnosti, spojení tříd do třídy v přízemí, hygiena, odpolední svačina, spontánní hry a činnosti dětí ve třídě nebo 

              na školní zahradě (dle počasí)

 16.00    ukončení provozu