Školní stravování

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Školní jídelna je otevřena denně od 11.25 hod. do 13.00 hod. Žákům je vydáván oběd v návaznosti na jejich rozvrh.

Školní stravování se řídí vyhláškou 272/2021 Sb. o školním stravování.

Číslo účtu k zasílání stravného: 86-17 20 79 02 87/0100, pod VS 70436479

CENY STRAVNÉHO PLATNÉ OD 1.4.2022 

Děti mateřské školy:  

děti do 6 let:přesnídávka 13,- Kč
děti do 6 let:oběd 21,- Kč

děti 7-10:přesnídávka - děti s odkladem školní docházky

děti 7-10:oběd - děti s odkladem školní docházky

děti 7-10 let:svačina - děti s odkladem školní docházky

14,- Kč

27,- Kč

10,- Kč

děti do 6 let:svačina

  9,- Kč

Celodenní stravování:  děti 3-6 let                       43,- Kč

                                      děti 7-10 let                     51,- Kč

 

Žáci základní školy

oběd 1. - 4. ročník 27,- Kč
oběd 5. ročník 29,- Kč

 

Odhlašování obědů:

V případě nemoci nebo jiné absence je nutné odhlásit oběd nejlépe den předem, nejpozději do 15.00 hod. příslušného dne:

- ve školní kuchyni SMS na čísle: 776 640 145

- u vedoucí ŠJ na čísle: 778 165 065

- e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz

Obědy v době nemoci:

Pokud není možné do této doby oběd odhlásit, je třeba jej odebrat od 11.30 do 11.45 hod. Pokud dítě náhle onemocní, má nárok si odebrat oběd za zvýhodněnou cenu jen první den, kdy nepřišlo do MŠ nebo ZŠ. Od druhého dne nepřítomnosti lze obědy odebírat jen za plnou cenu. Neodhlášená strava bude od druhého dne nepřítomnosti naúčtována za plnou cenu bez ohledu na to, zda byla nebo nebyla odebrána.

Při organizování školních exkurzí zodpovídají třídní učitelé za nahlášení této akce kuchařce.

Placení stravného probíhá zálohově bezhotovostně, to znamená, že do 20. dne předchozího měsíce musí mít všichni zaplacenou stravu na další měsíc.